Hi,I'm Sharare.A digital nomad who has been working while traveling to different countries.I also used to be a pioneer in teaching startup courses at different events in Iran.I am a content strategist, ideologist, start-up and business consultant who expertise in developing “digital marketing” via both social media and web. I also have mastery over search engine optimization (SEO) skills( SMO, SEO, Wordpress, Joomla, Content Marketing, Digital Marketing, Administration Manager in different conferences)

قطعنامه (بیستم) ۲۰۱۸ مورخ اول نوامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی، با به رسمیت شناختن این امر که گروه خانواده باید تقویت شود، زیرا واحد اصلی هر جامعه است و مردان و زنان در سن قانونی حق‌دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند، سزاوار برخورداری از حقوق برابر برای ازدواج هستند و ازدواج باید فقط با رضایت آزادانه و کامل زوجی که قصد ازدواج…

کنوانسیون‌ رفع‌ هرگونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان  مصوب‌ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی‌ (مطابق‌ با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد (۲۲)

دول‌ عضو کنوانسیون‌ حاضر، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد بر پایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد. با عنایت‌ به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌قبول‌ نبودن‌ تبعیض‌ را تأیید نموده‌، اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا…

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲

اعضای متعاهد: خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد، با شناسایی اینکه همه حق‌دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب‌شده‌اند، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند و خواهان ایجاد مساوات در…

آپدیت product reviews گوگل، امروز اجرا میشود

آپدیت product reviews گوگل، امروز اجرا میشود برای روشن شدن موضوع باید گفت این یک آپدیت هسته‌ نیست که روی تمامی نتایج سرچ تاثیر بگذارد، بلکه بصورت ویژه بررسی محصول (product reviews) را هدف خود قرار داده. گوگل اعلام کرده که آپدیت «بررسی محصول (Product Review)» برای پاداش به محصولاتی طراحی شده که کاربران آن را سودمندتر میدانند؛…

کمپین مای لیدی در کلاب هاوس

مای‌لیدی به عنوان اولین برند ایرانی کمپین دیجیتال کلاب‌هاوس خود را با حضور افراد برجسته شروع و به بحث گذاشت. با توجه به رشد روز افزون کلاب‌هاوس شاهد شکل‌گیری کلاب‌هایی توسط برند‌های مختلف هستیم و در این میان برند مای‌لیدی که فعالیت‌های متنوعی در شبکه‌های اجتماعی دارد کمپینی در کلاب هاوس با نام “آیا زنان…