اطلاعات تماس
    شراره مهبودی هستم یه کوچگرد دیجیتال( دیجیتال نومد) اینجام تا از چالش ها و تجربیاتم براتون بنویسم